Natuurgeneeskunde

 

De natuur is  altijd een bron van geneeskracht geweest.

Al duizenden jaren worden bloemen en planten gebruikt om

ziekte en pijn te bestrijden. Natuurgeneeskunde gaat ervan uit

dat de mens lichamelijk en geestelijk beter kan worden door

gebruik van middelen uit de natuur. Ziekte wordt gezien als een

uit balans zijn van lichaam en geest. Met natuurlijke hulpmiddelen

kan de mens proberen die balans weer te herstellen.

De natuurgeneeskundig therapeut kijkt bij het stellen van de

diagnose niet alleen naar de symptomen van de patiënt, zoals in de

reguliere geneeskunde gebeurt. Juist de oorzaak van de problemen

wordt onderzocht. Hoe heeft de patiënt ziek kunnen worden?

Hierbij geldt het uitgangspunt dat ieder mens uniek is. Dezelfde

klacht bij twee verschillende mensen kan een geheel andere

oorzaak hebben en dient dus ook verschillend behandeld te worden.

De natuurgeneeskundige zoekt samen met de patiënt naar de

oorzaak en pakt deze aan, waardoor ook de symptomen kunnen

verdwijnen. Om dit te kunnen realiseren, maakt de natuurgenees-

kundige gebruik van diverse behandel methoden en natuurlijke

geneesmiddelen.

 

Startpagina